Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Algemene voowaarden – Manoir du Notaire

 
 

ALGEMENE BOEKINGSVOORWAARDEN

Wanneer u de vakantiewoning boekt, verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden. Gelieve ze daarom zorgvuldig door te nemen wanneer u wil boeken.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de woning die zich bevindt te B-6997 Érezée, Avenue du Centenaire 1 en er kan alleen maar van deze voorwaarden worden afgeweken indien de eigenaar er voorafgaandelijk en schriftelijk mee ingestemd heeft. Deze schriftelijke instemming wordt dan vermeld op de boekingsbevestiging. De huurder kan dus in geen geval aanspraak maken op de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden.

U kunt de vakantiewoning huren voor een weekend, een lang weekend, een week of een andere aangepaste periode. Deze kunt u per e-mail of telefonisch aanvragen.

weekend:                          vrijdag 16.00u – zondag 18.00u

lang weekend:                donderdag 16.00u – zondag 18.00u OF vrijdag 16.00u – maandag 10.00u

midweek :                         maandag 16.00u – vrijdag 10.00u

Wanneer feestdagen aansluitend op een weekend of lang weekend vallen, kunnen deze incheck- of uitcheckuren afwijken. De verhuurder meldt deze afwijking bij boeking.
De huur is afhankelijk van de periode waarin u verblijft. Wanneer uw verblijf in een korte schoolvakantie valt of wanneer uw verblijf samenvalt met een wettelijke feestdag, dan gelden andere verblijfsmogelijkheden en tarieven.
De totale kosten van een verblijf omvatten de huurprijs (verblijfskosten en gebruikskosten), eindschoonmaak en elektriciteitskosten.

In de verblijfskost is inbegrepen: Bedlinnen; badlinnen (1 grote en 1 kleine handdoek per persoon); keukenpakket (2 schotelvodden, 2 vaatdoeken, 1 handdoek, 1 extra handdoek bij het toilet); benodigdheden voor de kachel en de vuurschaal (aanmaakblokjes, aansteker); baby- en kleuterpakket of seminariepakket (op aanvraag); 8 grote handdoeken in de wellnessruimte; toeristenbelasting; dossierkosten.

De gebruikskosten (internet, verwarming, water, hout, afval) zijn afhankelijk van de periode waarin u boekt. Als de twee seizoenen binnen uw verblijf vallen, dan wordt het bedrag van de gebruikskosten gebaseerd op het seizoen waarin de eerste dag van het verblijf zich bevond.

 • € 45 per nacht (mei tot en met september, zomerseizoen)
 • € 60 per nacht (oktober tot en met april, winterseizoen)

De eindschoonmaak komt op € 175, ongeacht de duur van het verblijf.
De waarborg bedraagt € 600.
De elektriciteitskosten worden geregistreerd en apart aangerekend aangezien deze afhankelijk zijn van het meer of minder gebruik maken van de wellness (sauna, hammam, infraroodstralers), verlichting en algemene elektrische toestellen (vaatwasmachine, wasmachine, droogkast,…). Deze kunnen zeer exact per verblijf bepaald worden. De elektriciteit wordt aangerekend aan € 0,25/kWh. Deze kosten worden afgetrokken bij het terugstorten van de waarborg, uiterlijk 2 weken na het verblijf.

Er gelden andere prijzen voor verblijfskost, gebruikskosten en eindschoonmaak bij het huren van de woning voor 8/9 personen. Deze worden niet in deze algemene voorwaarden opgenomen. Wij verwijzen hiervoor naar het mailverkeer dat aan deze boeking vooraf ging.
Deze prijzen zijn tijdelijk. Ze gelden zolang de voorwaarden van het Overlegcomité betreffende vakantieverhuur tijdens de coronapandemie van kracht zijn.

 

2. BOEKING

 1. U kunt telefonisch (+32 475 53 30 71) of per e-mail (ellen@manoirdunotaire.be) boeken. Telefonische boekingen moeten steeds per e-mail door de huurder bevestigd worden. Deze manieren van boeken zijn bindend. Met het vastleggen van een boekingsopdracht worden de algemene voorwaarden van kracht. De opdrachtgever van deze boeking is hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de boekingsstappen en de huurvoorwaarden.
 2. Er zijn geen boekingskosten verbonden aan een boeking, daar men rechtstreeks met de eigenaar handelt. De tijd die de verhuurder nodig heeft om uw dossier te behandelen zijn inbegrepen in de prijs.
 3. Boekingsopdracht en betalingen:
  1. Via de telefoon of via e-mail dient u een reservatieverzoek in. Elk verzoek wordt door de eigenaar bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail. Samen met deze e-mail krijgt u het reserveringsoverzicht, de voorschotfactuur, de vervolgfactuur en de algemene voorwaarden.

Binnen de 7 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging en het reserverings- overzicht dient de voorschotfactuur betaald te worden. Deze omvat een voorschot van 30% van de huurprijs (dit is de verblijfkost en de gebruikskost) en de waarborg. Indien u het voorschot en de waarborg tijdig betaalt, wordt uw reservatieverzoek een definitieve boeking en is de overeenkomst gesloten. De vervolgfactuur (de resterende 70% van de huurprijs) dient voldaan te zijn uiterlijk 8 weken (56 dagen) vóór de aanvang van de huurperiode.

 1. Bij een boeking minder dan 8 weken (56 dagen) vóór de aanvang van het verblijf is het voorschot gelijk aan de betaling van de volledige verblijfskosten, gebruikskosten en de waarborg.
 2. Bij niet tijdige betaling van de aanbetaling (voorschotfactuur) en/of het saldo (vervolgfactuur) van de huursom is de eigenaar gerechtigd de geboekte periode voor de verhuur van de vakantiewoning te annuleren. Voor het terugbetalen van de reeds betaalde huur kan men niet verwijzen naar art. C.4. van deze algemene voorwaarden. De annulatievoorwaarden beschreven in art C.2.c. zijn dan van kracht. De waarborg zal steeds volledig teruggestort worden in geval van annulering.

3. ANNULEREN

 1. Bedenktijd:
  1. Elke boekingsbevestiging kunt u zonder kosten binnen 7 dagen annuleren, gerekend vanaf de boekingsbevestigingsdatum. U doet dit per e-mail.
  2. Bij annulering na deze 7 dagen zijn de annuleringsvoorwaarden van kracht.
  3. Bij reservering binnen 6 weken (42 dagen) voor aanvang van de huurperiode is deze bedenktijd niet van kracht en gelden de annuleringsvoorwaarden zoals hieronder
 2. Annulering door huurder:
  1. Annuleringen dienen per e-mail aan de eigenaar te worden doorgegeven. Direct na ontvangst van de annulering, zendt de eigenaar een annuleringsbevestiging per e-mail.
  2. Bij annulering binnen 7 dagen na boeking is het gestelde in artikel C.1.a. van kracht voor zover dat de boeking niet heeft plaatsgevonden binnen de 6 weken voor de aanvang van de huurperiode.
  3. Bij niet(-tijdige) betaling (zie art. B.3.c.), annulering na 7 dagen of voor boekingen die plaatsvinden binnen de 6 weken voor aanvang van de huurperiode zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

– tot de 42ste dag vóór aanvang van het verblijf: annulatiekost = 30% van de huurprijs

– tot de 28ste dag vóór aanvang van het verblijf: annulatiekost = 60% van de huurprijs

– tot de 7de dag vóór aanvang van het verblijf: annulatiekost = 90% van de huurprijs

– na de 7de dag vóór aanvang van het verblijf: annulatiekost = 100% van de huurprijs

Bij annulatie wordt de waarborg altijd volledig terugbetaald.

 

 1. Annulatieverzekering:
  1. Annuleringen welke voor de annuleringsverzekering in aanmerking komen, worden behandeld conform de verzekeringsvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij.
  2. De huurder staat het vrij een annulatieverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze. De kosten hiervan zijn ten laste voor de huurder.
 1. Annulering door de eigenaar:

Indien omstandigheden de eigenaar dwingen tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en onmiddellijk zal de eigenaar het reeds betaalde bedrag terugstorten. Voor de extra kosten (transport en andere kosten) van de huurder zal de eigenaar dit betaalde bedrag vermeerderen met 20%. De huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van het betaald bedrag vermeerderd met deze 20%.
In geval van overmacht: brand, overstroming, vandalisme, pandemie, maatregelen genomen door de overheid die het verhuren van een vakantiewoning verhinderen of verbieden,… is de eigenaar niet gehouden deze 20% te betalen indien hij de huurder ten laatste 7 dagen voor het begin van de huurperiode kan verwittigen.

 

4. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Aansprakelijkheid van de huurder:
  1. Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
  2. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.
  3. Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen. U ontvangt dit huisreglement een tweetal weken voor de aanvang van uw verblijf.
  4. De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonenden. Bij inbreuk worden alle personen zonder waarschuwing vooraf – zonder teruggave van huurgelden – uit de vakantiewoning verwijderd.
  5. Niets van meubilair mag worden verplaatst.
  6. Het is niet toegestaan om een vuurtje te maken in de tuin, behalve in de daartoe voorziene vuurschaal. Het is verboden deze vuurschaal te verplaatsen. Men plaatst geen parasol boven de vuurschaal of de bbq. De parasol wordt uitsluitend gebruikt om schaduwplaatsen te creëren op het terras.
  7. Het is verboden de vakantiewoning te gebruiken om feesten en/of drankpartijen, studentenfeesten, vrijgezellenfeesten,… te organiseren. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken zonder dat de huurder enig recht heeft op terugvordering van de resterende huur.
  8. Deze vakantiewoning is voornamelijk bestemd om familiegroepen of vriendengroepen te ontvangen. Het authentieke karakter van de woning staat jongerengroepen niet toe te reserveren. Hier kan eventueel schriftelijk toch toestemming voor verleend worden door de verhuurder, mits verhoging van de waarborg. Wanneer het verblijf toch resulteert in feesten of partijen genoemd in art. D.1.g. dan wordt de huurperiode verbroken zonder dat de huurder enig recht heeft op terugvordering van de resterende huur.
  9. Wij distantiëren ons uitdrukkelijk van bijeenkomsten van extreem-religieuze aard, of van politieke samenkomsten van een extreme aard. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken zonder dat de huurder enig recht heeft op terugvordering van de resterende huur.
  10. Het is ten strengste verboden de vakantiewoning te gebruiken als film- of fotolocatie voor professionele en/of commerciële doeleinden tenzij hiervoor vooraf schriftelijke toestemming werd verleend door de verhuurder.
  11. Roken: Het is totaal verboden te roken in de woning. In alle ruimtes binnen zijn rookmelders aangebracht. Er zijn brandblussers voorzien in de inkomhal, in de keuken en op elke verdieping in de nachthal.
  12. Huisdieren worden niet toegelaten tot de woonst. Hierop wordt streng toezicht gehouden. Wij willen het huis ook openstellen voor mensen die lijden aan allergieën.
   Indien wij hier inbreuk op vaststellen worden extra schoonmaakkosten hiervoor doorgerekend bij het afrekenen van de waarborgfactuur. Indien er aanwijzingen zijn dat deze regel niet ernstig wordt genomen, dan zal de totale waarborg worden ingehouden.
  13. Wellness: Men is verplicht de instructies voor het gebruik van sauna, stoomcabine en infraroodstralers strikt na te leven. Deze instructies bevinden zich in de vakantiewoning. Bij defect aan één van deze installaties dat niet het gevolg is van een slecht of verkeerd gebruik van het toestel zal de verhuurder dit euvel zo snel mogelijk trachten op te lossen. Indien deze hersteltijd langer dan 1 dag in beslag neemt dan zal de verhuurder een vergoeding uitkeren aan de huurder dat gelijk is aan het aantal dagen dat het een toestel buiten gebruik is vermenigvuldigd met €20 met een maximum van €100.
  14. Schapenweide: De afgesloten schapenweide mag enkel onder toezicht van een volwassene worden betreden. De schapen mogen in geen geval worden opgejaagd of onheus behandeld worden. Het achterste deel van de schapenweide (via de nauwe doorgang rechts achteraan) en de schapenstal mag onder geen beding worden betreden door de huurders. De kabelbaan, de tuimelbuizen en de vijver lenen zich niet voor kleine kinderen zonder toezicht van een volwassene. De kabelbaan werd geïnstalleerd als speeltuig voor oudere kinderen, jongeren en volwassenen met een max gewicht van 100kg. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die gebeuren in de schapenweide, onder eender welke omstandigheden.
  15. Schapen: De schapen mogen met mate worden gevoederd: afval van rauwe groenten, appel, peer, droog brood in hapklare stukken. In geen geval mogen aardappelschillen, aardappelresten of behandelde groenten worden gegeven.
  16. Tuin: Kamperen in de tuin is ten strengste verboden. De boomhut en het kindertuinmeubilair is een fijne speelplek voor kinderen en is niet bedoeld voor volwassenen. Schade aan de bloemen of planten wordt verhaald op de huurder.
  17. De vuurschaal en de bbq mogen enkel gebruikt worden wanneer de weersomstandigheden dat toelaten: droog en windstil (max 2 beaufort). Op deze manier ondervinden onze buren geen last van de eventuele rook. In geen geval mag een parasol boven of in de nabijheid van de vuurschaal of bbq worden geplaatst.
  18. Bepaalde vertrekken (kelder, beging, technische ruimte,…) en kasten zijn afgesloten en zijn dan ook niet toegankelijk voor de huurder. Dit geldt ook voor de buitenberging naast het koesthuis. De verticale brandtrap en de loopbrug op de 2de verdieping mogen enkel in geval van brand gebruikt worden.
 1. Aansprakelijkheidsverzekering:
  1. De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).
  2. De huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van de door hem veroorzaakte brand van de betrokken vakantiewoning te verzekeren. Gelieve dit te checken bij uw verzekeringsagent.
 1. Aansprakelijkheid van de eigenaar:
  1. De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning, de ter beschikking gestelde spelen, wellness, tuin, schapen, schapenweide of vijver.
  2. De prijzen en kosten vermeld op de boekingsbevestiging zijn van toepassing.
  3. De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.
  4. Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt gewerkt. Wij denken bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden of bouwactiviteiten. Wij kunnen voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid aanvaarden.
  5. De eigenaar is niet steeds ter plaatse aanwezig. De huurder ontvangt van de eigenaar het huisreglement een tweetal weken voor aanvang van het verblijf, per e-mail. Daarbij ontvangt men het telefoonnummer van de eigenaar en de eventuele huisbewaarder. Indien nodig kan men altijd één van deze nummers contacteren.
  6. Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Kortrijk.

   5. WAARBORG

   1. De vakantiewoning heeft waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.
   2. Klachten in verband met de inventaris en bestaande schade of defecten aan elektrische toestellen worden aanvaard tot 2 uur na aankomst in de vakantiewoning. Deze dient men te melden bij de eigenaar of zijn vertegenwoordiger ter plaatse (huisbewaarder).
   3. De controle van de vakantiewoning gebeurt bij het poetsen. Het is dus bij het poetsen dat men schade, verlies of breuk kan vaststellen. Op aanvraag kan men een detail bekomen voor de kosten die in rekening worden gebracht bij schade of verlies van de inventaris.
   4. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom ten laatste twee weken na verblijf via bankoverschrijving geretourneerd. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen 7 dagen na berichtgeving.
   5. Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen eigenaar en de huurder. De eigenaar beslist over de waarborg.
   6. Men doet er goed aan spontaan ongelukjes te melden aan de eigenaar.
   7. Indien men wat breekt is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden voor eigenaar of de plaatselijke verantwoordelijke. Zo kan deze vaststellen over welk gebroken stuk het gaat en voorkomt dit discussies en misverstanden.
   8. Het is raadzaam om bij een ongeluk of bij een betwisting te communiceren met de verantwoordelijke ter plaatse en/of de eigenaar. Zo kunnen de dingen opgehelderd worden en kan men tot een oplossing komen die beide partijen kunnen aanvaarden.

6. MAXIMAAL AANTAL PERSONEN

 1. In de huisbeschrijving vermeldt de eigenaar het maximaal aantal personen dat in het vakantiehuis mag verblijven. Dit aantal (inclusief de eventuele slapende gasten) in dit geval 15, kan in geen geval overschreden worden. Dit getal is kinderen en baby’s inclusief. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.
 2. Bij het overschrijden van het maximum aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Waals gewest in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering. In geval van brand wordt de hoofdhuurder aansprakelijk gesteld voor de geleden schade aan de vakantiewoning.
 3. Bij het reservatieverzoek is de hoofdhuurder verplicht het reisgezelschap voor te stellen. Dit wil zeggen: Het exact aantal personen en hun leeftijd dienen te worden meegedeeld.

7. AANKOMST EN VERTREK

  1. Gelieve de aankomst- en vertrekuren strikt te respecteren. Wij, net als u wellicht, vinden het prettig om in een nette vakantiewoning aan te komen en te verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor een goede poetsbeurt tussen het vertrek van vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten.
  2. Aankomstuur: de vakantiewoning is ter jullie beschikking vanaf 16.00u, de dag van aankomst.
  3. Indien uw aankomstuur afwijkt van 16.00u vragen wij om ons tijdig telefonisch te verwittigen.
  4. Vertrekuur: elke dag tot 10.00u. Op zondagavond is dat om 18.00u. Wanneer een feestdag aansluit op een weekend, geldt het vertrekuur zoals op zondag ook op maandagavond. Dit betreft een boeking zoals Paasmaandag of Pinkstermaandag, ed.

Vertrek- en aankomsturen worden steeds vermeld op de reserveringsbevestiging

8. LINNENGOED

  1. Bij het in gebruik nemen van de woning zijn de bedden steeds opgemaakt en slaapklaar. Bij einde huur verwijdert u het bedlinnen, plooit u deze op en legt u deze in de nachthal. De kussenbeschermer en matrasbeschermer hoeven niet verwijderd te worden. Laat de donsdekens en de kussens netjes op de bedden achter. Wij vragen om de lakens zelf niet te wassen. Die gaan steeds naar de wasserij om ze daarna in een onberispelijke staat terug te gebruiken.
  2. Het badlinnen hangt U op de daartoe voorziene rekken in de badkamers of slaapkamers. Natte of wakke handdoeken krijgen zo de kans goed te drogen.
  3. Het badlinnen uit de wellnessruimte laat u achter in de wasruimte naast de wellness. Natte of wakke handdoeken hangt u te drogen uit op het droogrek. Deze vindt u in de kast in de wasruimte.

9. HUISVUIL SORTEREN

 1. Men dient het huisvuil te sorteren. Indien dit niet gebeurd is, wordt het huisvuil niet meegenomen door de ophaaldienst en kan er een boete volgen. Deze boete wordt verhoogd met 50% en zal worden verhaald op de huurder aangezien de eigenaar deze sortering dan moet doen wat extra tijd kost.
 2. Glas, PMD en papier en karton wordt gesorteerd in het koetshuis. Gelieve de interne sorteerregels te respecteren. Indien dit niet gebeurd is, worden extra kosten aangerekend op de huurder. (zie Art J. Het einde van het verblijf – Eindschoonmaak)

10. HET EINDE VAN HET VERBLIJF – EINDSCHOONMAAK

 1. Einde van het verblijf
  1. Het gehuurde vakantiehuis dient altijd netjes te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf. Dit houdt in: de woning op te ruimen: alles terug op zijn plaats te zetten, vuilnisbakken te ledigen, het aanrecht op te ruimen en de schone vaat in de kast te zetten, de koelkasten en diepvriezer leeg te maken, uit te schakelen en open te zetten, en de vakantiewoning bezemschoon achter te laten.
  2. Indien de woning en/of tuin in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de eigenaar het recht extra schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan € 25 per uur.

 

 1. Verlaten woning

Gelieve bij vertrek de ramen en deuren te sluiten, de verwarming lager te zetten en de airco uit te schakelen. Dit om te voorkomen dat er nog energieverbruik is waar niemand nog wat aan heeft. Is dit niet gebeurd, dan kan er een toeslag aangerekend worden ten bedrage van: € 15 x het aantal nachten waarop deze periode betrekking heeft.

 

11. IDENTIFICATIE

Manoir du Notaire is een vakantiewoning die wordt uitgebaat door Lenterom bv, eigenaar en verhuurder, met maatschappelijke zetel in België, in 8930 Menen, Ieperstraat 440.

Lenterom bv kan telefonisch gecontacteerd worden op het nummer +32 475 53 30 71 en per e-mail op het adres ellen@manoirdunotaire.be.

Lenterom bv is geregistreerd bij de btw onder het nummer BE0449949841 en is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0449.949.841.

De bankgegevens Lenterom bv – Manoir du Notaire zijn de volgende: IBAN: BE13 3631 9595 9339 – Bic: BBRUBEBB.